Slide background

طبرستان

نماد کیفیت و نوآوری در صنعت ریخته گری ایران

Slide background
Slide background
Slide background
آزمایشگاه و کنترل کیفیت

LABORATORY and Quality Control Reports
1- Sand Testing Equipment 5- Heat Treatment Reports and Graphics 9- PT Test Reports
2- EN 10204 3.1 Certificate 6- Microstructure Reports 10- MT Test Reports
3- Dimensional Control Reports 7- Mechanical Test Reports (Hardness, Tensile, Impact, … ) 11- Ultrasonic Test Reports
4- Chemical Analysis Reports 8- Surface Roughness Reports 12- Radiographic Test Reports

آزمایشگاه ریخته گری فولاد طبرستان به عنوان یک واحد پایا همراه با آغاز به تولید این کارخانه تاسیس شد. در طول سال های مستمر فعالیت، همواره در به روز رسانی تجهیزات و خدمات آزمایشگاه تلاش های فراوانی شده است. به تازگی و با توجه به نیازهای منطقه به یک آزمایشگاه متالورژی فعال، از این آزمایشگاه دعوت شده تا به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد فعالیت های خود را گسترش بخشد. بر این اساس پیاده سازی استانداردهای بین المللی برای ارائه خدمات گسترده به مشتریان بیرون از شرکت در حال انجام است.

فعالیت های کلی آزمایشگاه به سه بخش تقسیم می گردد که در ادامه بیان می شود :
1- کنترل بخشی از مواد اولیه موثر بر کیفیت ورودی به شرکت.
موادی که به طور پیوسته در آزمایشگاه تحت آزمایش قرار می گیرند عبارتند از ماسه و چسب ورودی برای تهیه قالب و همچنین قراضه لازم برای فرآیند ذوب.
از آنجایی که دمای ذوب آلیاژهای آهن از تمامی فلزات صنعتی بالاتر است، لذا استفاده از قالب های دائم فلزی عملاً امکان پذیر نمی باشد. لذا تنها قالبی که می توان آلیاژهای آهن (فولاد و چدن) را در آن ریخته گری کری نمود، قالب های موقت از جنس دیرگدازهای سرامیکی هستند. در این بین استفاده از ماسه به خاطر قابلیت شکل پذیری، مقبولیت جهانی دارد. برای تائید ماسه ای که خواص مطلوب را در قالب فراهم کند، ابتدا مراحل کنترلی شامل بررسی توزیع اندازه دانه با استفاده از الک، کنترل استحکام فشاری بلوک ماسه ای، قابلیت نفوذ پذیری گاز و میزان خرد شوندگی بلوک ماسه ای اندازه گیری می گردد. در کنار ماسه، چسب ورودی به کارخانه برای تهیه قالب نیز تحت آزمایش مربوطه قرار گرفته و پس از تائید در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
تست الک بر ماسه برای تعیین اندازه دانه بر اساس شماره استاندارد AFS و نحوه توزیع سایز ماسه

تجهیزات آزمایشگاه ماسه ریخته گری
2- کنترل خواص محصول نهایی.
سختی قطعات به عنوان یکی از مهمترین خواص مکانیکی قطعات تحت سایش همواره تحت کنترل قرار دارد. به لحاظ حجیم بودن قطعات ریختگی از دستگاه سختی سنج پرتابل در کارگاه برای اندازه گیری سختی استفاده می شود.
همچنین ریزساختار قطعات با کمک تجهیزات متالوگرافی بررسی شده و امکان عکس برداری و بایگانی ریزساختار به عنوان یکی از فاکتورهای کنترلی وجود دارد.

تجهیزات متالوگرافی

یکی دیگر از فعالیت های آزمایشگاه در تائید قطعات تولید شده، انجام تست آلتراسونیک بر قطعات است تا از عدم وجود عیوب داخلی اطمینان حاصل شود. برای این منظور از انواع پروب و تجهیزات تست آلتراسوینک استفاده می شود.

تجهیزات آلتراسونیک
۳- آنالیز کوانتومتری (فتواسپکترومتر) فلزات پایه آهن و نیکل .
در قلب آزمایشگاه ریخته گری فولاد طبرستان، دو عدد دستگاه کوانتومتر قرار دارد. بخش ذوب به صورت متوالی، نمونه هایی را برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال و در کمترین زمان ممکن از نتیجه آنالیز با خبر می شود تا ترکیب شیمیایی ذوب را تصحیح کند. علاوه بر این آنالیز قراضه و همچنین خدمت رسانی به مشتریان بیرون شرکت نیز انجام می گیرد.
از سال های پیش تا کنون، تعداد بسیار زیاد و متنوعی از نمونه های استاندارد آنالیز در آزمایشگاه جمع آوری شده است. تنوع این نمونه ها از انواع آلیاژهای تولیدی در کارخانه فراتر بوده و برای توانمند سازی آزمایشگاه در آنالیز هرگونه آلیاژ آهن تهیه شده است. لیست تمامی نمونه های استاندارد در جدول پیوستی مشاهده می شود.

دو عدد دستگاه آنالیز کوانتومتر Foundry Master در آزمایشگاه ریخته گری فولاد طبرستان

تنوع بسیار زیاد از مواد مرجع و نمونه های استاندارد آنالیز کوانتومتر