Slide background

طبرستان

نماد کیفیت و نوآوری در صنعت ریخته گری ایران

Slide background
Slide background
Slide background

به جهت تأمین نیازهای مشتریان، محصولات فولاد طبرستان براساس مارك و مشخصات آنها، به گروه‌های فولاد‌های كربنی، كم آلیاژی، مقاوم به حرارت، منگنزی، پركروم و نیز چدنهای پركروم، دسته بندی شده اند. بعلاوه ما قادر هستیم، قطعات را، براساس آنالیز خاص، استانداردها و ویژگی‌های مورد نظر مشتریان، تولید نمائیم.

چدن‌های پرکروم
با توجه به مقاومت به سایش و چقرمگی عالی فولادهای پركروم، از آنها، بطور گسترده‌ای، در فرآیندهای خردایش مواد، استفاده میگردد. با در نظر گرفتن شرایط كاربردی آنها، این گروه از فولادهای مارتنزیتی، با ارائه مقاومت به سایش توام با استحكام عالی، توانسته اند در فاصله بین خواص فولادهای منگنزی و چدنهای پركروم قرار گیرند. امروزه، چدنهای پركروم، در شرایطی كه قطعات تحت ضربات متوسط و سایش شدیدی قرار دارند، به عنوان یك جایگزین برای فولادهای پركروم، در نظر گرفته میشوند. این گروه از چدنهای سفید، بدلیل وجود زمینه مارتنزیتی توام با كاربیدهای رسوبی، توانسته است، مقاومت به سایش بسیار خوبی از خود نشان دهد. در شرایطی كه قطعه تحت ضربات متوسط و سایش شدید قرار دارد، انتخاب چدن‌های نیكل كرومی مناسب خواهد بود.

مارک

 

درصد عناصر آلیاژی پایه

%C

%Si

%Mn

%Cr

%Mo

%Ni

TWRC10

0.4

(Max)

0.7

(Max)

1.1

(Max)

5.0

7.0

-

-

TWRC11

0.4

(Max)

0.7

(Max)

1.1

(Max)

6.0

8.0

     -

-

TWRC12

0.3

(Max)

0.7

(Max)

0.9

(Max)

10.0

13.0

-

 -

TWRCOA

1.1

1.4

0.8

(Max)

0.8

(Max)

11.00

14.00

-

-

TWRCO

1.4

1.6

0.8

(Max)

0.8

(Max)

11.0

14.0

-

-

TWRC2

2.3

2.9

0.8

(Max)

1.5

(Max)

18.0

20.0

0.0

2.0

0.0

2.0

TWRC5

 

2.3

2.9

1.0

(Max)

1.5

(Max)

25.0

28.0

0.0

2.0

0.0

2.0

TWRC6

 

3.0

3.5

1.0

(Max)

1.5

(Max)

23.5

28.5

0.0

2.0

0.0

2.0

TWRN4

 

2.5

3.5

2.2

(Max)

0.8

(Max)

7.0

9.0

-

4.5

6.5


فولاد منگنزی
فولادهای منگنزی با تركیب شیمیایی استاندارد برای شرایطی كه در آنها قطعات در معرض سایش از نوع خراشیدگی (Gouging) قرار دارند، مناسب می باشند. همچنین در شرایطی كه این نوع سایش، توام با خردایش مواد میباشد، نیز، استفاده از آنها توصیه میشود. فولادهای منگنزی با ویژگی هایی چون استحكام- چقرمگی بالا و قابلیت كار سختی عالی، در شرایطی كه سایش، توام با ضربات سنگین، می باشد، شناخته میشوند. فولادهای پرمنگنز (High Manganese Steel) در شرایط ویژه، دارای عمر بالاتری نسبت به فولادهای منگنزی معمولی بوده و باعث كاهش زمان تعمیرات اساسی دستگاه‌ها می گردند.


مارک

 

درصد عناصر آلیاژی پایه

%C

%Si

%Mn

%Cr

%Mo

TWR2(A)

1.15

1.35

0.8

(Max)

12.0

14.0

2.5

(Max)

-

(0.6)

TWR3

1.2

1.4

0.8

(Max)

16.0

18.0

2.0

(Max)

-

TWR4

1.3

1.5

1.1

(Max)

18.0

21.0

3.0

(Max)

-

فولاد نسوز
فولادهای مقاوم به حرارت، بطور گسترده برای كار در محیط های با دمای بالا بكار می روند. استحكام مكانیكی در دماهای بالا و نوع محیط از معیارهای اصلی انتخاب فولاد نسوز می باشند. فولادهای مقاوم به حرارت در مدت طولانی سیكل كاری، استحكام مكانیكی و مقاومت به خوردگی خوبی را از خود نشان می دهند. فولادهای با تركیب آهن، كروم و نیكل، اساساً دارای زمینه آستنیتی بوده و در دمای بالا، از خود استحكام و چقرمگی خوبی را نشان می دهند. بعلاوه، آلیاژ نیكل - كروم در شرایطی كه قطعه، تحت تأثیر خاكستر ناشی از احتراق سوختهای سنگین است، دارای مقاومت قابل توجهی در برابر خوردگی بوده و در مقایسه با فولادهای نسوز، دارای مقاومت به خزش بالاتری هم می باشند.

مارک

 

درصد عناصر آلیاژی پایه

%C

%Si

%Mn

%Cr

%Ni

THR5

0.3

0.5

1.0

2.0

0.5

1.5

23.5

27.0

3.0

5.0

THR7

0.3

0.5

1.0

2.0

0.5

1.5

23.5

27.0

11.0

14.0

THR8

0.3

0.5

1.0

2.0

0.5

1.5

23.5

27.0

18.0

21.0

THR50/50

0.1

(Max)

0.5

(Max)

0.3

(Max)

47

52

Bal


Standard

Name

Material Number

Din En 10295

GX30CrSi7

1.4710

GX40CrSi24

1.1745

GX40CrSi28

1.4776

GX40CrNiSi22-10

1.4826

GX40CrNiSiNb24-24

1.4855

GX40NiCrSi38-19

1.4865

GX40NiCrSiNb38-19

1.4849

GX40NiCrSi35-26

1.4857

GX40NiCrSiNb35-26

1.4852

GX40CrNiSi27-4

1.4823

GX25CrNiSi18-9

1.4825

GX40CrNiSi25-12

1.4837

GX40CrNiSi25-20

1.4848

GX40NiCrNb45-35

1.4889

G-CoCr28

2.4778


Standard

Type

Grade

ASTM A297

19Cr-9Ni

HF

25Cr-12Ni

HH

28Cr-15Ni

HI

28Cr

HC

28Cr-5Ni

HD

26Cr-35Ni

HP


Standard

Type

Grade

ASTM A 743

25Cr-12Ni

CH20

25Cr-20Ni

CK20

12Cr

CA15


Standard

Grade

ASTM A 351

CF8

CF8M

HK30

HK40

CF8

CF8M


Standard

Grade

ASTM A560

50Cr-50Ni-Nb

ASTM A447

Type I & II

ASTM A 351

CF8

CF8M

HK30

HK40

CF8

CF8M

فولادهای کربنی
عنوان فولادهای كربنی، به فولادهای ساده كربنی، كه فاقد مقادیر قابل توجهی عناصر آلیاژی باشند، اطلاق میشود. این فولادها اساساً، در كارهای عمومی مهندسی، ساختمانی و تجهیزات تحت فشار هیدرولیكی، مورد استفاده قرار میگیرند. فولادهای كم آلیاژی، بدلیل وجود عناصر آلیاژی، مانند كروم، مولیبدن و نیكل، دارای خواص مكانیكی بالاتری در مقایسه با فولادهای ساده كربنی هستند. در این فولادها، بدلیل وجود عناصر آلیاژی مناسب، خواص مقاومت به سایش و خوردگی، بهبود یافته است

مارک

 

عناصر آلیاژی پایه

%C

%Si

%Mn

%Cr

%Mo

%Ni

TG2

0.25

(Max)

0.6

(Max)

1.0

1.2

0.3

(max)

-

-

TG4

0.45

(Max)

0.6

(Max)

1.1

1.2

0.3

(Max)

-

-

TG6

0.45

(Max)

0.6

(Max)

1.1

(Max)

0.8

1.3

0.2

0.3

 

TWR21

0.55

(Max)

0.8

(Max)

1.5

(Max)

0.8

1.3

0.4

0.8

1.8

2.2

TWR24

0.8

(Max)

0.8

(Max)

1.3

(Max)

1.5

2.5

0.3

0.5

-

TWR25

0.95

(Max)

0.8

(Max)

1.3

(Max)

1.5

2.5

0.3

0.5

-